• Best Western Premier Bayphere
  • Best Western Premier Bayphere
  • Best Western Premier Bayphere

จองห้องพัก

บัตรเครดิตวีซ่า รับส่วนลดสูงสุด -20%

รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% จากเฟล็กซิเบิล เรท ที่โรงแรม เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่า

สมาชิกเบส เวสเทิร์น รีวอร์ด จะได้รับคะแนนหรือไมล์สายการบินสำหรับการเข้าพักแต่ละครั้ง

วิธีการจอง
• เลือกจองการเข้าพักโดยใส่รหัสส่งเสริมการขาย “VISA
• เลือก “โปรโมชั่นบัตรวีซ่า”
• ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักด้วยบัตรวีซ่า

งื่อนไขและข้อกำหนด
• ต้องชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตวีซ่า ขณะที่ทำการจองทางออนไลน์
• เมื่อมีการยืนยันการจองโรงแรมออนไลน์ของคุณ ถือว่าคุณยินยอมให้เรียกเก็บเงินค่าที่พักทั้งหมดจากบัตรเครดิตของคุณทันที
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองโปรโมชั่นได้ ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือระยะเวลาการเข้าพักสั้นลง และไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน
• โรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า